Régebbi híreink:

2020-01-14

Megkezdődött a  horgászjegy értékesítés !

Hétfőtől péntekig 10-15-ig !

A fogási naplót kérjük összesíteni,mert ha nincs összesítve,az a MOHOSZ részéről  2000 Ft büntetéssel jár az új állami jegy váltásakor !

 

2020-01-01

Meghívó


Tisztelt Horgásztársunk!


Az egyesület vezetősége az egyesület közgyűlését 2020.01.25-én
09:00 órára összehívja, melyre Önt tisztelettel meghívja.

A közgyűlés helye: Nyugdíjas Club /Malom- Köz/


Napirendek:
-A HE. Vezetőségének beszámolója a 2019. évi tevékenységéről.
-A HE. Gazdasági felelős beszámolója.
- Az egyesület 2020. évi költségvetésének és a vezetőség munkatervének megvitatása és elfogadása.
-A 2020 évi Balatoni Horgászrend /változások/.
-A falunapi horgászverseny
- Horgász engedélyek árusítása! 2020.01.20-tól (előreláthatólag).
 Balatonszentgyörgy Berzsenyi Utca 104 / Méhész -Bolt/.
- A 2019 évi éves Területi engedélyek 2020.01.31-ig érvényesek az állami jeggyel együtt.
- Egyéb felmerülő kérdések.
- Aki szeretne csatlakozni facebook csoportunkhoz kérem jelezze / csak HE. tagoknak lett létrehozva.

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy az
alapszabály értelmében a vezetőség azt elhalasztja és ugyanezen a napon 09:30 órára újra összehívja. Az alapszabály rendelkezései alapján az újra összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.Balatonszentgyörgy, 2019. december       31.                                
                                                                                 

                                                                               

                                                                                 Ivók László
                                                                           H. egyesület elnöke


2018.09.01..
Mit kell tudni a horgász regisztrációról és a Magyar Horgászkártyáról?

Magyarországon a horgászat az egyik legnépszerűbb szabadidős tevékenység, s az elmúlt évek folyamatos és jelentős létszámnövekedésének eredményeként a nyilvántartott horgászok száma mára meghaladja a 440.000 főt. A horgászat jelentőségét a Magyar Kormány is felismerte, és 2010 óta számos kiemelkedő jelentőségű intézkedéssel támogatta és jelenleg is támogatja a magyar sporthorgászat és a hazai horgászturizmus fejlesztését. A jelenleg 28 tagszövetséget, 13 speciális jogállású gazdasági társasági tagot és 1178 horgászegyesületet tömörítő MOHOSZ Magyarország legnagyobb, hálózatos felépítésű szervezete, amely szerteágazó érdekvédelmi-érdekképviseleti, sportági szakszövetségi és ágazati koordinációs tevékenységet lát el. A MOHOSZ a 2019. január 1-jétől fennálló közfeladat-ellátási kötelezettségének is megfelelve hosszú távon számos, a horgászat elérését megkönnyítő elektronikus szolgáltatást kíván biztosítani a horgászoknak és a horgász-szervezeteknek. Ezek egyik elérési eszközeként, valamint az ellenőrzés és az azonosítás egyszerűsítéseként bevezeti az elektronikus személyi regisztrációt és ehhez kapcsoltan a Magyar Horgászkártyát. E kiadvány keretében most az elsődleges információkat adjuk közzé, a leggyakoribb kérdésekre válaszolva. A bevezetésig a horgászok és a horgász-szervezetek számára is számos tájékoztató és oktatási kiadvány, kisfilm kerül elkészítésre, és a bevezetés indításától megkezdi majd működését a bárki által elérhető információs ügyfélszolgálat is.
Miért van szükség a horgászkártyára?
A mai, felgyorsult, elektronizált világban elkerülhetetlen a nyilvántartások korszerűsítése, azok átláthatóságának, hitelességének és a nyilvántartott adatok védelmének biztosítása, és ehhez kapcsoltan a korszerű, ügyfélbarát ügyintézés és szolgáltatás-nyújtás megvalósítása. Az elvárásoknak a jelenlegi szigetszerű, döntően papíralapú horgász-szervezeti rendszerek már nem tudnak tartósan megfelelni, így szükség van a személyi-, a szervezeti és a vízterületi nyilvántartások újrastrukturálására és az adatok pontosítására, tisztítására is. Mindehhez egy integrált, komplex szövetségi rendszer kiépítése alapfeltétel. A horgászkártya első lépésben a személyi, majd az egyesületi nyilvántartást támogatja, s segítségével az évi több millió horgászjegy vásárlás, a tagi jogviszony létesítés és fenntartás is fokozatosan egyszerűsítésre kerül.
Mi a Magyar Horgászkártya?

Egy elektronikus vagy személyes regisztrációhoz kötött, QR-kód alapú, személyi azonosító és kulcskártya funkciójú, személyi igazolvány méretű plasztikkártya, amely az elektronikus regisztrációt is biztosító komplex informatikai rendszer, az Egységes Horgász- és Horgász Szervezeti Informatikai Szolgáltató és Támogató Program (HORINFO) további funkcióival a horgászok általános személyi és szervezeti azonosításában ad segítséget és egyben megteremti a naprakész egyesületi tagnyilvántartást is. A horgászkártyán az általános design és biztonsági elemeken túl a kártyabirtokos neve és elsődleges személyi azonosítói, egy 6 karakterből álló egyéni azonosító szám és az azonosítót leképező QR-kód kerül feltüntetésre. A kártya adatai felhőalapon kerülnek tárolásra, és csak célhoz kötötten, a regisztrációs folyamat során ismertetett módon használhatók fel.

  Mire tudják a horgászok használni a horgászkártyát?

A Magyar Horgászkártya 2019. január 1-jét követően azonnal kiváltja a jelenlegi papíralapú horgász igazolványt, majd a kapcsolódó szövetségi elektronikus alkalmazásokkal fokozatosan egyszerűbbé és gyorsabbá, valamint átláthatóbbá teszi az ügyintézést és az adminisztrációt, így az állami- és a területi horgászjegyek kiadását is. A tervek szerint a horgászkártya mögötti nyilvántartás segítségével fokozatosan az összes eddigi további papíralapú horgászokmány és dokumentum, úgy, mint az egységes szövetségi hozzájárulási bélyegek, maga az állami horgászjegy és területi jegyek is kiválthatóvá válnak, legtovább a papírlapú fogási napló fennmaradása várható. A MOHOSZ megteremtette annak a feltételeit is, hogy akár már jövőre az állami jegyek kiváltása is a HORINFO rendszeren keresztül történjen.

  Mit jelent a horgászkártya a horgász-szervezeteknek?

A horgászatban, horgásztatásban szerepet vállaló horgász-szervezetek számára a bevezetéssel járó, egyszeri munkacsúcs után a kártya szintén jelentős adminisztrációs könnyítést és egyben a jogszabályi kötelezettségek teljesítésének támogatását is jelenti. Többek között fokozatosan megszűnik majd az egyesületek számos, jelenleg döntően papírlapú nyilvántartási és adatszolgáltatási feladata, mivel a regisztráció során létrehozott személyi-, valamint a párhuzamosan továbbfejlesztett szervezeti és vízterületi adatbázisok ezen funkciókat is támogatják majd. A regisztrációs folyamat sikere, a zökkenőmentes lebonyolítás és az egyesületek támogatása érdekében a MOHOSZ valamennyi, a regisztrációban részt vevő horgász-szervezet számára oktatási anyagot és 300 Ft/kártya költségtérítést, valamint a tagszövetségek részére 1 millió Ft értékben előzetesen, az 1000 fő feletti regisztrációt vállaló és teljesítő egyesületek részére 500.000 Ft értékben utólagosan a HORINFO későbbi tervezett igényeit is kiszolgáló informatikai eszköz- és szoftvertámogatást, adatkapcsolati támogatást biztosít. Ezzel párhuzamosan a MOHOSZ támogatja azt az elképzelést is, hogy a jövőben a kisebb egyesületek egyes, helyben nem költséghatékony adminisztratív funkcióit a HORINFO segítségével a területi tagszövetségek lássák el.

  Mikor lép életbe a horgászkártya, ki kötelezett a regisztrációra és a horgászkártya kiváltására?

A horgászkártya kiváltása 2018. szeptember 1-jétől opcionális, 2019. január 1-jét követően pedig az egyesületi tagságra kötelezett horgászok esetében a horgászat gyakorlásának, egyben az egyesületi tagság létesítésének, megújításának, az állami horgászjegy kiváltásának az általános és előzetes feltétele lesz. A nem egyesületi tag külföldi horgászok és a gyermekek esetében a kártya kiváltása 2019-től továbbra is opcionális marad.

  Miért érdemes már 2018-ban regisztrálni?

Ösztönözve az előteljesítést, ezáltal a forgalmazó rendszer év eleji tehermentesítését a MOHOSZ a 2018.09.01. és 2018.12.05. közötti regisztrálók és a díjbefizetők között a nyereményadót is tartalmazóan 15 MFt értékben, összesen 100 ajándékkal egy nyereménysorsolást biztosít, melynek főnyereménye egy személygépjármű, illetve egy floridai horgászüdülés. A sorsolásra nyilvánosan, közjegyző jelenlétében 2018. december 10. és 14. között kerül sor.

  Ki a regisztráció technikai lebonyolítója?

A MOHOSZ a teljes beszerzéssel, bevezetéssel és a rendszer üzemeltetésével a 100%-os tulajdonában álló Horgászjegy.hu Kft.-t bízta meg.

  Mennyibe kerül a regisztráció és a horgászkártya?

Az egyszeri, a kártya teljes érvényességi idejére szóló regisztrációs díj, amely tartalmazza a QR-kód alapú horgászkártya előállításának, megszemélyesítésének árát és annak a horgász számára történő, belföldi címre való,ajánlott küldeményként történő postai eljuttatását is 1.732 Ft+ÁFA, azaz 2.200 Ft. A horgászok támogatása, a díjfizetés megkönnyítése érdekében a MOHOSZ vállalja, hogy 2019-ben nem emeli az egységes szövetségi hozzájárulás díját és az egyesületi tagdíjminimum mértékét, valamint nem tesz javaslatot az állami horgászjegy díjának emelésére sem.

  Hogyan lehet befizetni a horgászkártya díját?

A horgászkártya díjának befizetésére a regisztrálóknak két lehetőséget is biztosít a MOHOSZ. Az online regisztrációt végzők a regisztráció során online kártyás fizetéssel, azonnal tudják teljesíteni a díj befizetését. A személyes (offline) regisztrációt választók számára a regisztrációs pontokon lesznek elérhetőek előre legyártott, befizető azonosítóval ellátott postai csekkek, melynek befizetésével egyenlíthető ki a regisztrációs díj.

  Mennyi ideig érvényes a kártya, mi történik adatváltozás esetén?

A Magyar Horgászkártya általános érvényessége a 2018. évben teljesített érvényes és lezárt regisztráció időpontját követő 6. naptári év január 31. napja, majd 2019-től az adott évben teljesített érvényes és lezárt regisztráció időpontját követő 5. naptári év január 31. napja. Névváltozás esetén a MOHOSZ az érvényességi időn belül a cserét térítésmentesen biztosítja, egyéb, a kártyán feltüntetett adat nem változhat.

  Hogyan lehet regisztrálni?

A regisztráció elvégezhető, illetve a horgászkártya igényelhető online bármely elektronikus eszközről vagy személyesen is. Opcionális lehetőségként a szülők és a gyermekek egy felhasználó által elvégzett, családi regisztrációja e formában is támogatott.

  Hol lehet online regisztrálni?

A Horgászkártya 2018. szeptember 1-jétől igényelhető az erre a célra kialakítandó, többnyelvű online regisztrációs felületen a horgaszkartya.mohosz.hu oldalon. A regisztráció támogatására a bevezetés indításától megkezdi majd működését a bárki által elérhető információs ügyfélszolgálat (help-desk) is.

  Hol lehet személyesen (offline) regisztrálni?

Annak érdekében, hogy a horgászkártya kiváltása a számítógéppel, vagy okostelefonnal nem rendelkezők, vagy megfelelő informatikai ismerettel nem bíró horgászok számára is zökkenőmentes legyen, a horgászkártya személyesen is igényelhető valamennyi, az állami horgászjegy értékesítésében eddig részt vevő és a regisztráció támogatását vállaló horgász-szervezetnél és azok értékesítési pontjain, valamint új elemként a magyarországi Digitális Jólét Program Pontokon. Az értékesítésben részt vevők pontos listája a MOHOSZ weboldalán már a regisztráció indítását megelőzően elérhető lesz.

  Mire lesz szükség a regisztrációnál?

A regisztrálóknak mind az online, mind az offline regisztrációnál a pontos személyi és lakcímadatokon túl az adatkitöltés ellenőrzéséhez, az informatikai úton történő személyazonosításhoz fizikailag is szükségük lesz az adókártyájukra.

  Miért pont az adókártyára van szükség a regisztrációnál?

A Magyar Horgászkártya kiváltását megelőző horgász regisztrációnál a hitelesség érdekében elengedhetetlenül szükséges a regisztrálók pontos személyi beazonosítása. Életünk során személyes azonosítóink közül egyedül az adókártya az, amely nem változik, sorszáma annak pótlása esetén is változatlan marad, soha nem cserélődik, így hosszú távon biztosítja a horgászok személyazonosítását. Adókártyával már a gyermekek is rendelkeznek. A magyar adókártyával nem rendelkező külföldi állampolgárok esetében a regisztráció során az adókártyát a személyazonosító okmányuk helyettesíti. Az adókártya felhasználása kizárólag az azonosításhoz történik meg.

  Mennyi időt vesz igénybe a regisztráció?

A regisztráció folyamata maximum 15 percet vesz igénybe, s a felgyorsuló ügyintézésnek köszönhetően ez az idő a későbbiekben sokszorosan megtérül majd a horgászok számára.


2018.06.01.

Meghívó !

2018 június 9-én reggel 6 órakor horgászversenyt rendezünk a Balatonberényi partszakaszon.

Jelentkezés 5 óra 30-tól

Helyszín:Balatonberény sportpálya előtti partszakasz

Helyezetteknek ajándék,a gyermekhorgászokat is várjuk !

Mindenkit szeretettel várunk !

A verseny után a Balatonszentgyörgyi falunapon minden résztvevőt várunk halászlére ,sőrre,üdítőre és egy jó beszélgetésre.

Ivók László elnök

email:  horgaszbsz@gmail.com       Telefon:30/9932263

2017.07.20.

2017 július 29 és aug. 12 között a horgászjegyértékesítés szabadság miatt szünetel !

2017.06.01.

Meghívó !

2017 június 10-én reggel 6 órakor horgászversenyt rendezünk a Balatonberényi partszakaszon.

Jelentkezés 5 óra 30-tól

Helyszín:Balatonberény sportpálya előtti partszakasz

Helyezetteknek ajándék,a gyermekhorgászokat is  várjuk !

Mindenkit szeretettel várunk !

A verseny után a Balatonszentgyörgyi falunapon minden résztvevőt várunk halászlére ,sőrre,üdítőre és egy jó beszélgetésre.

Ivók László elnök

email:  horgaszbsz@gmail.com             Telefon:30/9932263

2017.05.07

Meghívó !

2017 május 20-án délután a kikötőben kerül megrendezésre az Egyesületek napja c. rendezvény

13-óra után főzéssel egybekötött kötetlen bezsélgetés,játék,szórakozás.

Mindenkit szeretettel várunk a Balatonszentgyörgyi Egyesületek nevében:

Ivók László elnök

email:  horgaszbsz@gmail.com             Telefon:30/9932263

2017.04.07

Felhívás horgászversenyre !

2017 május 6-án az egyesület horgászversenyt rendez a Balatonszentgyörgyi kikötőben ,az egyesület tagjainak stégjein.

Minden stégre 1-2 vendéghorgászt fogadnak,a stégekre csónakkal történik a kiszállítás.A verseny előreláthatólag egész napos lesz.

Nevezni korlátozott számban az egyesület elnökénél  Ivók Lászlónál lehet.

email:  horgaszbsz@gmail.com             Telefon:30/9932263

Részletek:
Gyülekezés 07.00-kor a Balatonszentgyörgy-i csónakkikötőben, szabályok ismertetése, sorsolás,
stégtulajdonosokhoz +1 vendéghorgász, stégek elfoglalása.
A közös horgászat 08.00-kor kezdődik és 14.00-ig tartana! Eredményhirdetés fényképek készítése.
Nevezési díj nem lesz, így díjakat sem osztunk! A végén halászlé !
Köszönettel: Ivók László

2017.03.15

Az Egyesület által megtervezett horgászigazolvány tartók elkészültek, 600 Ft/db árban már megvásárolhatók .

A tartó sötétzöld , 6 betétes ,méreténél fogva alkalmas a területi jegyek ,az állami jegyek és az új, nyomdába lévő tagsági igazolványok tárolására.A mappa kivitelezése erősített,két műbőr borító réteg között karton van.A külső fele az egyesület emblémájával van ellátva.

Egyesületi gyűlés 2017-01-14

Névtelen

 2016. december 17

Horgászjegyek 2017-ben előreláthatólag január 15-e után lesznek kaphatók !

Tagság befizetése és állami jegy váltása is a fenti időponttól lesz lehetséges.

Taggyűlés 2017 január 14-én szombaton lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várunk !
 

Ivók László elnök


2016. december 17. 08:09 Molnár Gábor

Sonline.hu
A halak védelmében: íme, így változik a Balatoni Horgászrend
Hat új ponttal bővül, s ötben módosul a Balatoni Horgászrend 2017-től. A magyar tenger déli befolyóira felúszó halak kiemelt védelme mellett igyekeztek hangsúlyt fektetni a napi és éves fogási kvóták kijátszásának megakadályozására.– Az októberi III. Balatoni Horgász Konferencián mutattuk be a Balatoni Horgászrend tervezett módosításait az érintett horgász szervezetek képviselőinek – mondta Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetője. – A tervezetre lehetőség volt a helyszínen szóban reagálni, s a konferencia után a kidolgozott javaslatokat elküldtük az összes Balaton-parti horgász egyesületnek és a megyei horgász szövetségeknek véleményezésre. A horgász-szervezetek vezetői kisebb észrevételek, pontosítások mellett elfogadták a módosítási javaslatainkat, sőt egyes kérdésekben szigorítást kértek.
– A legnagyobb jelentőségű új szabályozás szerint április 15. és június 15. között a Keleti-bozót-csatornán a „Bambi-híd”-tól, és a Nyugati-övcsatornán a Kéthelyi-hídtól délre eső (felső) szakaszokon általános horgászati tilalmat vezetünk be – hangsúlyozta Nagy Gábor. – Az említett hidak és a két vízfolyás balatoni torkolata közé eső szakaszokon a fenti időszakban szabad horgászni, de pontyot és harcsát megtartani tilos lesz. Ebben az időszakban ugyanis az ívási céllal nagy tömegben felúszó halak igen védtelenek a horgászokkal szemben, akik közül sokan sajnos nem tudtak önmérsékletet tanúsítani.

Az éves kvótát (száz darabszám-korlátozás alá tartozó hal) kifogó horgászoknak eddig lehetőségük volt új területi jegyet váltani és sokan éltek is lehetőséggel, sőt, voltak olyan horgászok, akik harmadik jegyet is váltottak. – Ezen a gyakorlaton a horgászvezetők kérésére változtattunk: a második jegyet jövőre már csak emelt áron válthatják meg, harmadik jegy váltására viszont nem lesz lehetőség – tette hozzá. – Úgy gondoljuk, hogy az így megfogható halmennyiség a horgász és családja éves halfogyasztását mindenképpen lefedi, az ezen túlmenő felhasználást pedig nem támogatjuk.

– Sajnos az utóbbi években gyakran tapasztaltuk, hogy egyes horgászok célzottan horgásztak olyan halfajokra is, amelyek tilalom vagy méretkorlátozás védelme alá estek – húzta alá a horgászati ágazatvezető. – Azzal védekeztek, hogy a megfogott halakat visszaengedték, és ezzel nem sértették meg a hatályos jogszabályokat. A leírt magatartást valóban csak etikai szabályok ellenezték korábban, ezért jövőre ezt a kérdést is szabályozzuk a horgászrendünkben. A Balaton kapitális pontyainak hatékonyabb védelme érdekében az eddig érvényben lévő 80 cm-es felső méretkorlátozást 70-ben határoztuk meg. A Sonline.hu-n és a Somogyi Hírlapban is megjelent az „Öreg Tükrös” története, akit többször is visszaengedtek a tóba, míg a negyedik megfogója már másképp gondolta a hal sorsát. Szabályosan vihette haza, mert „csak” 78 cm volt a hossza, habár 18 kg-os öreg állatról volt szó. Az ilyen eseteket szeretnénk megelőzni a jövőben.

– Több horgász kérésére, mellyel teljesen egyetértünk, a süllő mintájára a csukára is állapítunk meg felső méretkorlátozást, mely szerint a 75 cm-nél hosszabb csukából naponta csak egy tartható meg – sorolta az újabb változásokat. – Sajnos gyakran találkoz(t)unk olyan esetekkel, amikor egyes horgászok igyekeznek bevetni minden trükköt, hogy a napi fogási kvótát kijátsszák. Ennek megnehezítésére a jövő évtől tiltjuk, hogy a kifogott zsákmányt a horgászat befejezéséig elszállíttathassák más személlyel. Ugyanezt a célt szolgálja az az intézkedés is, hogy több napig tartó horgászat esetén egy fajból maximum a jogszabályok által két nap alatt fogható halmennyiséget tarthat magánál a horgász.

A jogszabályok engedélyezik a zsákmány életben tartását a horgászhelyen a peca befejezéséig, de szeretnék elkerülni a már-már az állatkínzás határait feszegető körülményeket, emiatt tiltani fogják a fémből készült haltartó eszközök (drótszák, fémketrec) alkalmazását.
A behúzós horgászat feltételei és szabályai alapvetően nem változnak jövőre, viszont ide tartozik, hogy az etetőhajó használata kizárólag a behúzásra feljogosító jegyet váltott és bejelentkezett sporttársaknak lesz megengedett, ugyanis sokan ezzel az eszközzel próbálták elkerülni a behúzós területi jegy kiváltását, mondván ők csak etetésre használták a hajót.
A szabálypontok teljes szövege a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapján olvasható.

Évről-évre jelennek meg új módszerek

– Kaptunk olyan véleményeket is, hogy „jó lenne végre” egy olyan horgászrendet alkotni, amelyhez évekig nem kell hozzányúlni. Mi lennénk a legboldogabbak, ha ezt meg tudnánk valósítani, de – mint maga a természeti közeg is, amiben hobbinknak hódolunk – a horgászat egy dinamikusan változó szabadidős elfoglaltság, évről-évre jelennek meg új módszerek, eszközök és a szabályokat kijátszani próbáló furfangos megoldások, amelyekre nekünk is lépnünk kell a halállomány védelme érdekében – mondta Nagy Gábor. – Hisszük, hogy horgászrendünk a becsületes, rekreációs célú horgásztársainkat egyáltalán nem korlátozza, ugyanakkor a Balaton halállományának – és így minden horgásznak – a hosszú távú érdekeit szolgálja.
 

2016 12.10

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatása:
2017-ben sem emelkednek a balatoni horgászjegyek alapárai!
2017-ben sem emelkednek a balatoni horgászjegyek alapárai!
Öt éve nem emelkedtek a balatoni területi jegyek alapárai, ahogy jövőre sem fognak, viszont a korábbi években megszokott év eleji akció ezúttal elmarad.
A 2016. évre szóló balatoni területi jegyek az állami jegyekhez hasonlóan 2017. január 31-ig érvényesek. A 2017. évre szóló jegyek árusítását januárban kezdjük majd meg.
A horgászjegyek áraival kapcsolatos (ám igen szűk kört érintő) változás még, hogy a 100 db darabszám-korlátozással védett halat megfogó, azaz az éves kvótát kimerítő horgászok jövőre a második területi jegyet emelt áron vásárolhatják meg. Erről az emelt árról még zajlanak egyeztetések. Az újabb kvóta-kimerítés után, harmadik jegy váltására azonban már nem lesz lehetőség.
 
Mohosz honlapján található tájékoztatás


A márciusi, majd a májusi választmányi ülés után idén már a harmadik alkalommal, november 11-én ismét sor került a magyar horgászok legmagasabb képviseleti fórumának ülésére. Ezúttal kiemelt jelentőségű kérdés, a szervezeti működési és hozzájárulási feltételek, a horgászokat terhelő befizetések egységesítése és átláthatósága volt a fő téma, de számos más jelentős kérdésben is döntöttek a jelenlévők.

A napirendek között elsőként minisztériumi kitüntetésekről hangzott el tájékoztató, mely témáról külön számolunk be. Ezt követően dr. Szűcs Lajos elnöknek az elmúlt időszakban végzett munkáról és a határozatok végrehajtásáról szóló elnöki beszámolójára került sor. A MOHOSZ Választmánya dr. Dérer István elnökhelyettes előterjesztésére 2016.11.01-i hatállyal elfogadta az Alhaszonbérleti ÁSZF (ÁSZF I.) 1. sz. módosítását, majd külön határozattal jóváhagyta, hogy a 2017. évi alhaszonbérleti díj összege a haszonbérleti díj összegének 100%-ában kerüljön megállapításra azzal, hogy az ÁSZF-ben meghatározott külön költségek viselése az alhaszonbérlők feladata. Ezután került sor a 2016. évi összevont MOHOSZ területi jegyek bevételeinek elosztásáról, valamint a 2017. évi országos, dunai és tiszai összevont MOHOSZ területi jegyek típusairól, érvényességéről és feltételrendszeréről, az ajándékutalványok rendszeréről, valamint a különböző jegytípusok bevételeinek felhasználásáról illetve elosztásáról szóló előterjesztésre és annak elfogadására, mely témát a jegyrendszer tekintetében korábban már külön cikkben részleteztünk, illetve most is részletezünk.

A több hónapos előkészítés, a korábbi munkacsoporti egyeztetések után az elnök által előterjesztett, az átlátható működés és a horgászok minőségi kiszolgálása érdekében meghatározandó tagszervezeti működési minimumról, valamint az egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH) bevezetéséről szóló napirendek és azok jelentős többséggel, de nem vita nélkül történt elfogadása túlzás nélkül történelmi jelentőségűnek minősülhet a szövetségi élet tekintetében. A számos szervezet számára önkorlátozást is igénylő döntés ugyanis fokozatosan előnybe helyezi a horgászoknak minőségi szolgáltatást nyújtó tagszövetségeket, a vízkezelő-, illetve aktív, valódi programokat szervező tagszervezeti tagegyesületeket. A Választmány egyetértett azzal, hogy középtávon szükséges a tagszövetségek területi illetékességének vízrendszerekhez való, átfedésektől mentes kiigazítása, valamint egyben következményként azok számának ésszerű csökkentése. Illetékességi területként első körben a tagszövetség székhelye szerinti megye területe, valamint minden olyan szomszédos megye területe került megállapításra, ahol a tagszövetséghez tartozó legalább öt egyesület rendelkezik székhellyel 2016.11.01-jén. A Választmány határozata alapján a tagszövetségek 2017.01.01-től - kizárólag minden év január első napjával - meglévő, vagy új egyesületet csak a jelenlegi illetékességi területükről és az azzal szomszédos megyék területéről vehetnek fel tagjaik sorába. E körben sem vehető fel a MOHOSZ előzetes és írásos engedélye hiányában olyan horgászegyesület, melyet más tagszövetség kizárt, nem rendelkezik legitim vezetéssel, köztartozása van, illetve ha más tagszövetséggel, vagy a MOHOSZ szervezetével a pénzügyi elszámolása nem rendezett. Szintén megszavazásra került, hogy a halgazdálkodási hasznosítói (vízkezelői) jogosítvánnyal nem rendelkező működő, vagy új horgászegyesület az egyéb feltételek teljesülése esetén is csak a MOHOSZ előzetes és írásos engedélye alapján vehető fel tetszőleges tagszövetségbe, vagy vehető át más tagszövetségbe. A küldöttek elfogadták és egyben 2017.01.01-i hatállyal végrehajtásra előírták a részletesen meghatározott, a MOHOSZ weblapján a határozat mellékleteként közzétett tagszövetségi működési minimumfeltételeket.

A szervezetkorszerűsítéshez kapcsolódóan a Választmány 2017.01.01-től egyidejűleg jóváhagyta a korábbi tagdíj-hozzájárulás fizetési kötelezettséget kiváltó egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH) bevezetését, egyben annak 2017. évi általános mértékét valamennyi horgász esetében 2.000 Ft összegben, kedvezményes mértékét 1.000 Ft összegben határozza meg azzal, hogy a megállapított mértékektől a tagszövetségeknek sem negatív, sem pozitív irányba eltérni nem lehet. Az ESZH kedvezményezettek személyi körét a 70 éven felüliekre, az egyesületi tagsággal rendelkező ifjúsági területi engedélyesekre, a Hhvtv. 41. § szerinti, igazoltan fogyatékkal élőkre (mint díjmentes állami horgászjegyre jogosultakra), valamint a hölgyekre határozták meg azzal, hogy a kedvezményt minden, a feltételnek megfelelő személynek alanyi jogon, mérlegelés nélkül biztosítani kell. Jóváhagyásra került, hogy kettős, vagy többes egyesületi tagságnál az ESZH megfizetése érvényesen csak egy, az első éves tagi jogviszony-megújítás alkalmával írható elő, így a tárgyi befizetést a horgászigazolványba beragasztott bélyeggel igazoló horgász egy évben csak egy ESZH befizetésére kötelezett.

A Választmány megállapította, hogy az ESZH 2017. évi tagszövetségeket megillető költséghányada az általános mérték alkalmazásakor 1.350 Ft, a kedvezményes mérték alkalmazásakor 650 Ft, a MOHOSZ költséghányada az általános mérték alkalmazásakor 650 Ft, a kedvezményes mérték alkalmazásakor 350 Ft. A MOHOSZ a teljes költséghányadi bevétele terhére 50 Ft/fő mértékben központi támogatási célalapot is fog képezni, melyet belső pályázati alapon, kizárólag tagegyesületi, tagszövetségi rendezvényi és vis maior támogatásra, valamint az utánpótlás-neveléssel összefüggő dologi kiadások támogatására lehet majd felhasználni. Ez az eddigi közvetlen tagszövetségi, egyesületi támogatások mintegy tízszerese.

Az előterjesztéshez kapcsolódóan dr. Dérer István elnökhelyettes elmondta, hogy mivel a tapasztalatok okán a legtöbb horgász a részletes tájékoztatás hiányában nem tudja, hogy éves befizetése milyen jogcímekből áll elő és ezek a részösszegek hol és mire hasznosulnak, így a Szövetségi Iroda a MOHOSZ weblapján közzétette a sporthorgászat horgászt terhelő főbb költségeinek áttekintését tartalmazó táblázatot is.

Végül a Választmány elfogadta a Magyar Horgász 2017. évi előfizetői kampányáról és az annak indításáról szóló beszámolót, valamint a 2016.12.12-től valamennyi tagszövetségnél megkezdődő 2017. évi egységes állami horgászokmány-, ESZH bélyeg-, összevont (országos) területi jegy és az annak kiváltására jogosító ajándékutalvány értékesítés, valamint a 2016. évi végelszámolás és a 2017. évi elszámolások rendszeréről szóló tájékoztatást. Az év utolsó, részben ünnepi választmányi ülésére december 9-én kerül sor, ekkor számos újabb előterjesztés vár megtárgyalásra, kiemelten a horgászok egységesülő kiszolgálása, információs lehetőségeik szélesítése, valamint a halállományok védelme érdekében.

http://www.mohosz.hu/index.php/szovetsegi-iroda/szervezeti-felepites/a-horgaszat-koltsegei-2017
 

2016-11-15

Jegyértékesítés felfüggesztése2016-11-15-től a jegyértékesítés évvégi elszámolás miatt szünetel.

Új jegyek már csak 2017-ben kerülnek kiadásra.

A Horgászegyesület felé sem tagdíj sem egyéb befizetés 2017 -ig nem lehetséges.2016-07-28

Halászléfőzés

A falunapi elmaradt halászléfőzés 2016-07-30-án szombaton du 1400-tól lesz megtartva a kikötőben.Minden tagunkat szeretettel várjuk.

Ivók László elnök.

2016-06-01

Felhívás! Horgászvizsga

  Írta: Somogy Megyei Kormányhivatal
  Megjelent: 2016. június 21. kedd, 04:17

A Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Földművelésügyi Osztálya horgászvizsgát hirdet                                           2016. július 4-én hétfőn 14:00 órai kezdettel.
A vizsga helyszíne: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 20., földszinti nagyterem.
A vizsgára jelentkezni előzetesen kell e-mailben: a hazi.szabolcs@somogy.gov.hu címen, telefonon: a 06-82/527-583 számon.            A jelentkezéshez szükséges adatok: jelentkező neve, születési helye és ideje, az édesanyja neve, valamint lakcím

horgvizsgab660_220

 2016-06-01

Horgászverseny 2016 ,Balatonszentgyörgy Falunap !

2016 június 25-én 6 órától 10 óráig

helye:Balatonberény,szabadstrand

Nevezés a helyszínen : feltételek - tagság,érvényes területi és állami jegy

A falunapi halászléfőzés az Önkormányzat támogatásának hiánya miatt elmarad.2016-02-08

Haltelepítés

zsilip

Siófok, 2016. február 8., hétfő (MTI) - A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. hétfőn megkezdi a tavaszi haltelepítését, amelynek során 60 tonna háromnyaras pontyot ereszt a tóba - közölte az MTI-vel a társaság vezérigazgatója.

 

Szári Zsolt elmondta: évente 300 tonna pontyot kell telepíteniük a Balatonba. Az idei telepítést a Balaton nyugati medencéjében kezdik meg. Egyfelől azért, mert a keleti medencébe ősszel több halat engedtek a vízbe, másrészt megkezdték a Sió-zsilip nyitását, ahová hamarosan kihelyezik az angolnacsapdákat, és szeretnék elkerülni, hogy a frissen telepített halak azokban kössenek ki.

 

A Balaton vízszintje hétfőn 124-125 centiméter volt. A hivatalos vízszabályozási maximum 110 centiméter, az elmúlt évek gyakorlata szerint azonban 120 centiméterig engedik le a tó vízét, számolva a szárazabb nyári hónapokkal.

 2016-01-01   Pályázat

traktor

A Horgászegyesület 2015-ben pályázaton kistraktort nyert parlagfűmentesítésre.

Kezdőoldal , Hírek , Ekkora halat fogtam   Horgászvizsga                                                                  Készíti:Ceglédi Sándor                     mód.:2020-01-30